Kirjoista

Pekan Runo- ja valokuvakirjat

 

Runoja Rakkaudella, – Sinulle!

 

Kirjoista yleisesti

Kaikki teokset tulevat olemaan tässä teossarjassa samankaltaisia. Kansien väritys ja sivumäärä vaihtelevat, mutta muuten teokset toteutetaan samalla formaatilla.

Kirjojen koko tulee olemaan kaikissa teoksissa sisällön osalta noin 21 x 21 senttimetriä ja ulkoisilta mitoiltaan noin 22 x 22 senttimetriä.

Teokset ovat kovakantisia, lankasidottuja ja lukunauhalla varustettuja.

Sivuja teoksissa on vähintään 64 sivua.

Kirjat painetaan kiiltävälle ja päällystetylle fotobrillant 200 g/m² (niteet 1 ja 2) ja matalle fotomatt 120 g/m² (nide 3) valokuvapaperille, jotka ovat FSC® (Forest Stewardship Council®) sertifioimia, raaka-aineen ollessa peräisin vastuullisesta metsänhoidosta.

Teokset kustantaa BoD™ – Books on Demand, Helsinki, Suomi ja kirjojen painopaikka on Books on Demand GmbH, Norderstedt, Saksa.

Kirjat ovat niin sanotusti omakustannepohjalta kirjoitettuja.

Kirjoille haetaan kansainvälinen standarditunnus, ISBN-tunnus (International Standard Book Number) kustantajan toimesta. Numero painetaan kirjaan julkaisutietosivulle ja teoksen takakanteen omana numeronaan sekä EAN -viivakoodin yhteyteen takakannessa.

Teoksista tehdään ja julkaistaan myös sähköinen eli e-kirjaversio kustantajan toimesta. Kirjojen sähköinen versio on niin sanottu ePUB (electronic publication book).

 

Teoksien sisällöstä

Sisältö koostuu valokuvista, joita on vähintään 25 teosta kohden ja runoista, joita on vähintään sama määrä, kuin valokuvia.

Teoksiin liittyvät niin alkusanat, kuin sisällysluettelokin runojen osalta.

Lisäksi kirjojen lopussa on runo- ja valokuvaluettelo, jossa on tietoja muun muassa runojen julkaisupäivästä tai mikäli runo julkaistaan ensikerran, niin sen kirjoituspäivä (K).

Runojen julkaisu, jos se on tapahtunut verkossa jo aiemmin, on merkitty luetteloon V -kirjaimella.

Ensijulkaisu on merkitty luetteloon E -kirjaimella, tarkoittaen, että runoa ei ole julkaistu aiemmin julkisesti ja että runo julkaistaan kyseessä olevassa teoksessa ensi kerran.

Luetteloon, valokuvien osalta, on liitetty sivunumero, kuvauspaikka ja -aika. Kuville on annettu nimet ja ne ovat alleviivattuja. Useampiin kuviin on liitetty lyhyt selvitys kuvasta ja/tai kuvaan liittyvästä aiheesta tai tapahtumasta. Osaan kuvista saattaa olla liitettynä laajempi kertomus kuvaan liittyvästä aiheesta tai tarinasta.

Muutamiin kuviin ja/tai asioihin saatttaa olla liitettynä myös tähtimerkintä, joko yhdellä *, kahdella **, tai kolmella *** -tähdellä. Niiden tarkoitus on nostaa kyseessä olevien merkintöjen kautta esille kuvaan/kuviin ja/tai runoon/runoihin liittyviä tietoja.

Tarvittaessa tietojen oikeellisuus on pyritty tarkistamaan eri lähteistä. Lähdetiedot tarpeellisilta osin on mainittu asianomaisessa kohdassa. Tähdillä merkittyjä kohteita voi olla teoksissa useampiakin.

Kansien kuvituksena on kaksi kuvaa. Etukannessa noin puolen kannen kokoinen, joka vaihtuu jokaista kirjaa kohden. Takakannen kuvitus tulee olemaan sama kaikissa teoksissa, eli pienoiskuva koristekirsikan kukasta. Takakannen merkintöinä on kansien sunnittelijat, kansien kuvien nimet, mahdolliset kirjastoluokat, teoksien isbn -numero, ean-koodi kirjakauppamyyntiä varten, kustantajan logo. Takakansi sisältää myös lyhyen kuvauksen kirjan ajatuksesta.

Tekstin kirjasinvalinnalla, sen mallilla ja koolla, on pyritty muodostamaan kirjat selkeä- ja helppolukuiseksi.

Lisää kirjoista jokaisen niteen omalla sivulla.

 

Muuta

Teoksien runot ja valokuvat ovat kaikki kirjoittajan kirjoittamia ja valokuvaamia.

Runot ja kuvat on yritetty sovittaa keskenään jonkinlaisella ajatussiteellä, mitä on ollut kirjoitus- ja/tai valokuvaushetkellä.

Kuvilla ja runoilla ei ole sinänsä välttämättä ajallisesti yhteyttä. Yhteys näiden välillä saattaa kuitenkin muodostua ajatuksien kautta pidemmänkin ajan kuluessa.

Molemmat hetket olivat ne sitten tässä hetkessä tai jo menneitä hetkiä, heijastelevat joka tapauksessa elettyä elämää kirjoittajan elämässä.

 

Sivua päivitty 26.12.2016